Nadrzeczna 7 (Wikarówka)

24-120 Kazimierz Dolny

KRS 0000437857

nr telefonu

795 148 787

Walne zebranie

Zaproszenie

 

zgodnie z Uchwałą  nr 3 z dnia 26.04.2023 r.  Zarządu Stowarzyszenia,  w poniedziałek     22 maja  2023r. odbędzie się  Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pw. św. Anny.

Miejsce zebrania: Kazimierz Dolny, ul. Nadrzeczna 7 (Wikarówka).

Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 16:00 – pierwszy termin,  w drugim terminie o 16:20.

Porządek Zebrania

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta.
 3. Odczytanie porządku Zebrania i jego przyjęcie.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2022 r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. 10-lecie warsztatów rysunku i malarstwa.
 9. Dyskusja na temat treści zawartych w punktach:   6 i 7.
 10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu KSD pw. św. Anny.
 11. Plan pracy  Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pw. św. Anny na 2023 r.
 12. Przedstawienie i przyjęcie stosownych uchwał.
 13. Sprawy różne, komunikaty, ogłoszenia.
 14. Zamknięcie obrad.

Po zakończeniu części oficjalnej zapraszamy na słodki poczęstunek.

W imieniu Zarządu KSD pw. św. Anny – Joanna Rządkowska

 

 

 

 

 

Poprzedni

Następny