ul. Zamkowa 6

24-120 Kazimierz Dolny

 

nr telefonu

795 148 787

Świetlica dla dzieci

 

Już czwarty rok w ramach projektu prowadzimy placówkę opiekuńczo-wychowawczą – Świetlicę dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kazimierz Dolny.

Do świetlicy uczęszcza 14 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

Zajęcia odbywają  się od kwietnia do grudnia trzy razy w tygodniu: we wtorki i środy od godz. 13.00 do 17.00 oraz w piątki od 13.00 do 18.00.

Prowadzi je  doświadczona kadra nauczycieli  z wykształceniem uprawniającym do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej (pedagog, psycholog, nauczyciel j. angielskiego, w poprzednich latach – nauczyciel j. niemieckiego.) Raz w tygodniu dzieci mają  spotkania z katechetką.

Otrzymują  regularną pomoc w nauce od nauczycieli i wychowawców. Prowadzone są także  indywidualne spotkania z pedagogiem. W tym roku odbywają  się również zajęcia rysunku oraz muzyczne.

Wykonują różnorodne prace plastyczne, które prezentowane są  na wystawach w świetlicy.

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w nabożeństwach: majowych, drogi krzyżowej, różańca dla dzieci, Orszaku Trzech Króli.

Przy wsparciu wychowawców dzieci przygotowują jasełka, które prezentują na spotkaniu opłatkowym w obecności rodziców i zaproszonych gości.

W programie pracy świetlicą są wyjścia poza teren placówki: do biblioteki,  na boisko sportowe,  na miejski plac zabaw,  na warsztaty do muzeum oraz pijalni czekolady WEDEL, wyjazdy do kina do Puław, rejs statkiem i przejażdżka eko-busikiem.

Świetlica zapewnia dzieciom jeden posiłek.

Świetlica współpracuje z wolontariuszami – uczniami ZS im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Każda osoba dobrej woli może wesprzeć fundację odpisem 1% swojego podatku dochodowego na rzecz realizacji projektów zgodnych z naszą misją i obranymi celami. Wystarczy wpisać w rozliczeniu nasz numer KRS: 0000437857 i tym samym wesprzeć nasze działania. Będziemy niezmiermie wdzięczni za ten gest.

ADRES

Zamkowa 6, Kazimierz Dolny

TELEFON

795 148 787

ADRES E-MAIL

stowarzyszenie.sw.anna@gmail.com