Nadrzeczna 7 (Wikarówka)

24-120 Kazimierz Dolny

KRS 0000437857

nr telefonu

795 148 787

Świetlica dla dzieci

 

Już kolejny rok w ramach projektu prowadzimy placówkę opiekuńczo-wychowawczą – Świetlicę dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kazimierz Dolny.

Do świetlicy uczęszcza 14 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

Zajęcia odbywają  się od kwietnia do grudnia trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 13.00 do 17.00.

Prowadzi je  doświadczona kadra nauczycieli  z wykształceniem uprawniającym do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej (pedagog, psycholog, nauczyciel j. angielskiego, w poprzednich latach – nauczyciel j. niemieckiego.) Raz w tygodniu dzieci mają  spotkania z katechetką.

Otrzymują  regularną pomoc w nauce od nauczycieli i wychowawców. Prowadzone są także  indywidualne spotkania z pedagogiem. W tym roku odbywają  się również zajęcia rysunku oraz muzyczne.

Wykonują różnorodne prace plastyczne, które prezentowane są  na wystawach w świetlicy.

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w nabożeństwach: majowych, drogi krzyżowej, różańca dla dzieci, Orszaku Trzech Króli.

Przy wsparciu wychowawców dzieci przygotowują jasełka, które prezentują na spotkaniu opłatkowym w obecności rodziców i zaproszonych gości.

W programie pracy świetlicą są wyjścia poza teren placówki: do biblioteki,  na boisko sportowe,  na miejski plac zabaw,  na warsztaty do muzeum oraz pijalni czekolady WEDEL, wyjazdy do kina do Puław, rejs statkiem i przejażdżka eko-busikiem.

Świetlica zapewnia dzieciom jeden posiłek.

Świetlica współpracuje z wolontariuszami – uczniami ZS im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.

ADRES

Nadrzeczna 7, 24-120 Kazimierz Dolny (Wikarówka)

j

KRS

0000437857

TELEFON

795 148 787

ADRES E-MAIL

stowarzyszenie.sw.anna@gmail.com