ul. Zamkowa 6

24-120 Kazimierz Dolny

 

nr telefonu

795 148 787

Wikarówka

 

Koszt inwestycji to kwota 7 258 628 zł.

Montaż finansowy tego projektu jest następujący:

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 016 125 zł

Dofinansowanie z budżetu Państwa:  590 132 zł

Wkład własny: 295 066 zł

Wydatek niekwalifikowalny stanowi  całość podatku VAT: 1 357 304 zł

Projekt pn.: ,,Rozbudowa, odbudowa i konserwacja zabytkowego zespołu architektonicznego – Wikarówka w Kazimierzu Dolnym na cele społeczne”, realizowany w ramach: Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.13.03.00-IZ.00-06-001/17

Nareszcie!

W połowie września rozpoczęły się prace na placu przy kościele św Anny, zwanym potocznie Wikarówka. Powody do radości mają zarówno członkowie Stowarzyszenia św Anny jak również wszyscy, którym na sercu leżało dobro mieszkańców Gminy.

Z gospodarską wizytą teren wikarówki odwiedzili: marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, poseł Krzysztof Szulowski oraz gospodarz naszej Gminy burmistrz Artur Pomianowski. Relację z wizyty można znaleźć TUTAJ.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Każda osoba dobrej woli może wesprzeć fundację odpisem 1% swojego podatku dochodowego na rzecz realizacji projektów zgodnych z naszą misją i obranymi celami. Wystarczy wpisać w rozliczeniu nasz numer KRS: 0000437857 i tym samym wesprzeć nasze działania. Będziemy niezmiermie wdzięczni za ten gest.

ADRES

Zamkowa 6, Kazimierz Dolny

TELEFON

795 148 787

ADRES E-MAIL

stowarzyszenie.sw.anna@gmail.com