ul. Zamkowa 6

24-120 Kazimierz Dolny

 

nr telefonu

795 148 787

O nas

 

2014 – rachunek wyników
2014 – tabela bilansu
2014 – sprawozdanie merytoryczne
2015 – bilans oraz rachunek zysków i strat
2015 – sprawozdanie merytoryczne
2016 – rachunek zysków i strat
2016 – bilans
2016 – uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pw. św. Anny powstało w 2012 r., aby przywrócić historię oraz kontynuować tradycję pomocy biednym i potrzebującym, pielęgnowaną przez społeczność kazimierską w ramach działalności Fundacji dla Starców i Kalek, która powstała w 1530 r. i została zlikwidowana w 1950 r. przez ówczesną władzę.

Jako organizacja chcemy walczyć z izolacją i wykluczeniem osób niepełnosprawnych i seniorów z życia społecznego, dając im jednocześnie szansę na aktywny rozwój osobistych umiejętności.

Prowadzimy świetlicę dla seniorów czynną dwa razy w tygodniu. W jej ramach odbywają się warsztaty  rysunku i malarstwa oraz rękodzieła artystycznego.

Od 2016 r. dzięki dotacji Urzędu Miasta Stowarzyszenie prowadzi również świetlicę opiekuńczo-wychowawczą dla 14 dzieci.

5 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy  umowę na dofinansowanie  ze środków UE projektu rewitalizacji Wikarówki, z przeznaczeniem na cele społeczne. Głównym celem jest dla nas działanie na rzecz powstanie ośrodka dziennego pobytu dla seniorów i osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Kontynuujemy tradycję Fundacji dla Starców i Kalek pod wezwaniem Świętej Anny działającej w Kazimierzu Dolnym od XVI wieku!

Odpis z KRS na dzień 9 luty 2016

Numer KRS: 0000437857
REGON: 060148503
NIP: 716 281 38 66

adres:
24-120 Kazimierz Dolny,
ul. Zamkowa 6

konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym
94 8731 0001 0008 5498 2000 0010

Konto bankowe do przekazania 1% podatku
39 8731 0001 0008 5498 2000 0030

Prezes:  Zofia Wiśniewska
Wiceprezes: ks. Tomasz Lewniewski
Członkowie Zarządu:  Ryszard Nieradka, Joanna Rządkowska, Lidia Opoka

Komisja Rewizyjna:
Bożena Próchniak, Hanna Czekaj, Dorota Pawłowska

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Każda osoba dobrej woli może wesprzeć fundację odpisem 1% swojego podatku dochodowego na rzecz realizacji projektów zgodnych z naszą misją i obranymi celami. Wystarczy wpisać w rozliczeniu nasz numer KRS: 0000437857 i tym samym wesprzeć nasze działania. Będziemy niezmiermie wdzięczni za ten gest.

ADRES

Zamkowa 6, Kazimierz Dolny

TELEFON

795 148 787

ADRES E-MAIL

stowarzyszenie.sw.anna@gmail.com